Direct naar tekst

Een koekje voor het slapen gaan?

M line plaatst functionele, analytische en marketing cookies. Dankzij functionele cookies werkt de website goed, terwijl de analytische cookies ons helpen om de website te verbeteren. Via de marketing cookies kunnen we jouw interactie met ons binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we legitiem en belangrijk, anoniem. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Door te accepteren geef je toestemming voor onze marketing cookies. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Privacy / Cookie Statement DBC International B.V.

Dit is het Privacy Statement van DBC International B.V, eigenaar van het merk M line. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt DBC International B.V. uw persoonsgegevens.

DBC International B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij DBC International B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft DBC International B.V. een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van DBC International B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met DBC International B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DBC International B.V. van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Van wie verwerkt DBC International B.V. persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van DBC International B.V. bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van DBC International B.V.. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van DBC International B.V..

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe DBC International B.V. omgaat met hun persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is DBC International B.V., gevestigd aan Linie 27 te Uden. 

 

Waarvoor gebruikt DBC International B.V. uw persoonsgegevens?

DBC International B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • U hebt hiervoor toestemming gegeven;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van DBC International B.V., waarbij uw belang niet prevaleert.

DBC International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Klantenservice

Orderverwerking

Bij de verwerking zullen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam,
 • IP-adres,
 • E-mail,

Bij de verwerking kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens potentieel worden verwerkt, afhankelijk van de samenstelling van de contactformulieren:

 • NAW-gegevens,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht,
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard.

DBC International B.V. zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen via zijn website. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:

 • Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard,
 • Medische gegevens,
 • Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.

DBC International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens tevens via de volgende subverwerkers:

 • Applepie B.V., DBC International B.V.’s webdeveloper
 • BBH, DBC International B.V.’s moederbedrijf

Mails naar aanleiding van inschrijving nieuwsbrief

Binnen de productregistratie pagina kunt u zich inschrijven voor onze online nieuwsbrief. Wanneer u ben ingeschreven voor de nieuwsbrief wordt u 1 á 2 keer per maand gemaild met M line gerelateerd nieuws, denk hierbij aan product gerelateerde promoties, nieuws vanuit de slaap- of sport wereld en onze nieuwste blogs. Uw gegevens worden nooit doorverkocht aan derden en u kunt zich ten alle tijden uitschrijven. 

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Bescherming gegevens

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft DBC International B.V. passende technische en organisatorische maatregelen.

 • Maatregelen waarbij DBC International B.V. voorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. DBC International B.V. verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
 • Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
 • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van de diensten aan Verantwoordelijke;
 • Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL toegangscertificaat, welke Verantwoordelijke verplicht is te gebruiken;

Het in werking hebben van een adequaat en up-to-date mechanisme om kwaadaardige software, waaronder computervirussen, te detecteren en adequaat af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van DBC International B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door DBC International B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

DBC International B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Als u hier een specifieke vraag over heeft kunt u contact met ons opnemen. 

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De volgende noodzakelijke data wordt gedeeld met zowel Applepie (onze webdeveloper) als de BBH (ons moederbedrijf):

 • Naam
 • IP-adres
 • E-mail
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard (deze wordt niet gedeeld met webdeveloper Applepie)

Beide partijen zijn gebonden aan een verwerkersovereenkomst. 

Naam, e-mail, NAW en telefoonnummer kunnen, wanneer noodzakelijk, ook inzichtelijk zijn voor:

 • Onze bezorgpartners Huisman, Montrieurs en PostNL
 • Betaalpartner Adyen

 

Marketingpartners:

De site van M line maakt gebruik van een Google Analytics script om uw herkomst en gedrag op onze site te registreren. Dit valt onder functionele tracking en is noodzakelijk om de website draaiende te houden. Google Analytics vangt hierbij uw IP adres op en uw surfgedrag op onze website. 

Daisycon, onze affiliate marketing partner, heeft een tracking script op M line actief, die wettelijk gezien noodzakelijke 1st party cookies uitleest om orders te meten. Hiervoor wordt de volgende data verzamelt: IP-adressen (gehashed/onherkenbaar gemaakt), cookie ID’s en transactie ID's. Daisycon heeft geen toegang tot directe persoonlijke gegevens. 

Wanneer u via de cookieconsent toestemming verleent kan het zijn dat marketing gegevens gedeeld worden met Google en Meta.

Onder Google vallen de volgende advertentienetwerken: Search Advertising, Display Advertising, Gmail Advertising, Shopping Advertising, Display & Video Advertising. DBC International B.V. adverteert via Display, Search en Shopping, waarbij de demografische gegevens worden opgeslagen en gebruik wordt gemaakt van remarketing (persoonlijke advertenties op basis van een eerder bezoek aan onze site).  

Onder Meta valt: Facebook, Instagram, het Meta audience network en Facebook Messenger. Meta vangt de volgende data op:

 • Http Headers – Omvat het IP adres, informatie over uw browser, pagina locatie en surfinformatie 
 • Pixel-specific Data – Omvat het Pixel ID en de Facebook Cookie
 • Button Click Data – Omvat op welke buttons u klikt 
 • Form Field Names – Omvat de velden van een specifieke pagina, de ingevulde waarden van deze velden worden niet meegegeven

Deze data wordt gebruikt om een specifiek klantenbestand en type websiteverkeer samen te stellen en te targeten. 

Om de chatfunctie op onze site mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van een tracking code van Conversation24.com. Deze code maakt het mogelijk om de chat te activeren, over meerdere pagina's hetzelfde gesprek te continueren en om het scherm te delen met de medewerker van onze klantenservice.

Om onze userinterface te verbeteren maakt M line gebruik van een script van Hotjar, dit script volgt via muis- en scrollbewegingen het gedrag van de gebruiker op onze website. Gegevens worden hierbij volledig geanonimiseerden kunnen niet gekoppeld worden aan individuele gebruikers.

DBC International B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend DBC International B.V. haar medewerking.

 

Verzameling en authenticiteit van reviews

M line verzamelt op twee manieren reviews bij haar klanten:

 • Reviews op mline.nl zijn exclusief afkomstig van M line klanten die hun product online geregistreerd hebben. Authenticiteit van de klant kan bevestigd worden via NAW gegevens en het unieke membercard nummer. Reviews worden rechtstreeks geplaatst en enkel aangepast of verwijderd bij ongepast taalgebruik.
 • Reviews op de site van reviewpartner Kiyoh komen van de klanten van mline.nl. Klanten kunnen op dit platform enkel een review achter laten als ze een order geplaatst hebben op mline.nl, reviews zijn hierbij gekoppeld aan ordernummer. Reviews worden rechtstreeks geplaatst en enkel aangepast of verwijderd bij ongepast taalgebruik. Kiyoh biedt M line de mogelijkheid om bij negatieve reviews tot een oplossing te komen met de klant en op die manier alsnog een betere review te krijgen.

Reviews op andere platformen dan hierboven beschreven zijn niet in samenwerking met M line opgezet.

 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

DBC International B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Persoonlijk contact met DBC International B.V.

Veel contacten tussen u en DBC International B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Bellen met DBC International B.V.

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

  

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Wat zijn uw rechten?

Wanneer DBC International B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

DBC International B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van DBC International B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevensverwijdering

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door DBC International B.V. onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door DBC International B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Over dit privacy statement

DBC International B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 29 januari 2024. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met: ecom@dbcinternational.nl.

Weet je niet welk matras de juiste keuze is?

Op zoek naar een verkooppunt bij jou in de buurt?

Advies nodig? Bel ons op +32 380 835 09
x